Pocztówki z lat 1921-1945

Pocztówka z ok.1941 rok.

Pocztówka z ok. 1920 roku.

Pocztówka z okresu okupacji.

Pocztówka z okresu okupacji.

Pocztówka z okresu okupacji.