Pocztówka z obiegu pocztowego, wysłana w 1942 roku. Przedstawia ulicę

Zamkową w kierunku placu zamkowego (obecnie Plac 700 Lecia).

Wydawca. Heinrich Guth.

comments