Pocztówka z obiegu pocztowego, wysłana w 1940 roku. Przedstawia widok na ulicę Kupnera,  u dołu po prawej znajduje się plebania ewangelicka i kościół tego samego wyznania.

Wydawca. Heinrich Guth.

comments