Pocztówka z 1941 roku bez obiegu pocztowego. Kartka przedstawia rynek miasta stronę północną , na pierwszym planie  znajdują się nieistniejące już kamienice.

Wydawca.Heinrych Guth. 

comments