Pocztówki po 1945 roku

Panorama Łazienek z 1968 roku.

Plac zabaw z 1965 roku.

Lubawskie Łazienki w 1967 roku.

Panorama Lubawy.

Rynek w Lubawie z 1968 roku.

Pocztówka z ok.2005 roku.