Pocztówki po 1945 roku

Pocztówka z ok.1970 roku.

Park przyjaźni Polsko-Radzieckiej w latach 70. XX wieku

Pocztówka z ok.1960 roku.