Pocztówka z obiegu pochodząca z 1968 roku. Kartka przedstawia Plac XXV lecia (obecnie rynek miasta).

Wydawca. RUCH fot. F. Zwierzchowski

comments