Karta pochodzi z obiegu pocztowego wydana została w 1967 roku. Przedstawia widok lubawskich łazienek oraz hodowane tu niegdyś łabędzie, po prawej stronie widoczny fragment szkoły podstawowej.

Wydawca. RUCH fot. J. Tarań 

comments