Pocztówka pochodzi z obiegu. Wysłana została z Lubawy do Partęczyn (poczta Tereszewo) 15 sierpnia 1973roku. Pocztówka przedstawia stronę północną placu XXV- lecia PRL (obecnie Rynek).

Wydawca: Ruch, fotografia A. Stelmach

comments