Pocztówki po 1945 roku

Pocztówka wydana w 1972roku

Panorama Lubawy z 1968 roku

Pocztówka wydana w 1968roku

Pocztówka z 1969 roku.

Pocztówka pochodząca z 1953 roku

Pocztówka z 1968 roku.