Pocztówka pochodzi z roku 1904. Przedstawia panoramę Lubawy z kościoła św. Anny w kierunku Fijewa, po lewej stronie widać kościół ewangelicki (obecnie kościół św. Jana) bez dużej wieży, po prawej skrzyżowanie ulic Kupnera i Lidzbarskiej  (obecnie ulica 19 stycznia).  Wydawca: Max Hoffmann

comments