Pocztówka wieloobrazkowa z 1900 roku, pochodzi z obiegu. Została wysłana z Lubawy do Gdańska. Pocztówka przedstawia budynek szkoły miejskiej i kościoła ewangelickiego oraz budynek Królewsko-Ewangielickiego Seminarium Nauczycielskiego który był usytuowany przy ul Gdańskiej. Wydawca: Max Hoffmann

comments