Pocztówka wieloobrazkowa z 1900 roku, przedstawia:
- budynek rzeźni który znajdował się przy ulicy Młynarskiej (obecnie ul. Poznańska), rzeźnia w Lubawie została zbudowana w 1891 roku.
- budynek Królewsko-Ewangielickiego Seminarium Nauczycielskiego,
- rynek miasta – strona południowo-zachodnia,
- budynek hotelu Goldstandt’s który mieścił się na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Kupnera
- budynek szpitala świętego Jerzego.
 
Wydawca: Herman Zander
 

 

comments