Pocztówka wieloobrazkowa z 1898 roku, pochodzi z obiegu. Została wysłana z Lubawy do Barczewa. Pocztówka przedstawia rynek – stronę północno-wschodnią, budynek sądu który mieścił się przy ulicy iławskiej (obecnie ul. grunwaldzka) , kościół ewangelicki z drewnianą dzwonnicą (obecnie kościół św. Jana) oraz katolicki kościół św. Anny (fara).  Wydawca: Herman Zander 

comments