Pocztówka wieloobrazkowa z 1904 roku, pochodzi z obiegu. Na pierwszym planie znajduje się panorama miasta, widziana od strony zachodniej, następnie szpital świętego Jerzego, rynek miasta – strona południowa, Królewsko-Ewangielickie Seminarium Nauczycielskie oraz ulica Warszawska w kierunku rynku.  

Wydawca: Max Hoffmann

 

comments