Pocztówka pochodzi z obiegu – wydano ją w roku 1904. Jest to składana pocztówka, przedstawiająca panoramę miasta od strony zachodniej. Na pierwszym planie widoczna jest rzeźnia miejska, z prawej strony znajduje się budynek Królewsko-Ewangielickiego Seminarium Nauczycielskiego. Pocztówka wysłano z Lubawy do Neukirchen (Niemcy).

Wydawca: Max Hoffmann

comments