Pocztówki do roku 1920

Pocztówki z lat 1921-1945

Pocztówki po roku 1945

1
5
9

 

Historia pocztówki

 

Pomysł posługiwania się kartą korespondencyjną narodził się w Monarchii Austro-Węgierskiej, gdzie 1 października 1869r. wprowadzono ją do obiegu. Niemal natychmiast znalazła swe odpowiedniki w innych krajach XIX-wiecznej Europy.

Pierwsza ilustrowana kartka została wysłana w 1870 roku. W połowie 1872 roku na terenie Niemiec powstała pierwsza karta widokowa w formie istniejącej do 1904 roku. Zawierała ona ilustrację i korespondencję umieszczoną na awersie, zaś miejsce na znaczek oraz adres odbiorcy znajdowało się na rewersie. Dopiero później zaczęto je wydawać w formie obecnie znanej, tj. z ilustracją na całej stronie oraz miejscem na adres i korespondencję po stronie drugiej.

W Prusach pocztówki opisywane były w języku niemieckim, choć można natknąć się również na egzemplarze z polskim tłumaczeniem.

Przełom XIX i XX wieku to okres największego rozkwitu pocztówki. Autorem polskiej nazwy „pocztówka" jest laureat konkursu ogłoszonego w 1900 roku - Henryk Sienkiewicz.
Pierwsze karty pocztowe wychodziły w oryginalnej technice litograficznej, a także drzeworytniczej, były małymi dziełami sztuki.

Najstarsza karta korespondencyjna, która znajduje się w moim posiadaniu, wysłana została z Lubawy do Grudziądza 4 października 1874 roku, a najstarsza ilustrowana „pocztówka" w mojej kolekcji datowana jest na rok 1898.

W miarę możliwości i posiadanej wiedzy postaram się opisać wszystkie prezentowane pocztówki. 


1