Zdjęcia lata 80. XX

Park przyjaźni Polsko-Radzieckiej, lata 80. XX wieku.

Ul. 22 lipca (obecnie Kupnera), lata 80. XX wieku.

 

Park Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, lata 80. XX wieku.

Ul. Pod Murami, lata 80. XX wieku.

Ul. 22 lipca (obecnie Kupnera), lata 80. XX wieku.

Ul. Dworcowa, lata 80. XX wieku.