Zdjęcia lata 80. XX

Ulica Ogrodowa w zimowej scenerii.

Ulica 19 stycznia w zimowej scenerii

Ulica Ogrodowa w zimowej scenerii.

Ulica 22 Lipca (obecnie ul. Kupnera)

Ulica Kopernika w zimowej scenerii.

Ulica 22 Lipca (obecni ul. Kupnera), lata 80. XX wieku