Drewniany Kościół św. Barbary wzniesiony w latach 1770-1779 na miejscu dawnego kościoła i szpitala pod wezwaniem św. Jerzego, które mieściły się poza terenem starego miasta.

Zdjęcie pochodzi z archiwum Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubawie.

comments