Zdjęcia lata 60. XX

Fragment murów miejskich

Kościół św. Jana

Ulica Pomorska

Kościół św. Anny

Kościół św. Barbary

Kaplica Mortęskich

Więcej artykułów…

  1. Lata 60. XX wieku